Polityka prywatności

Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie?

Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy.

Polityka składa się z trzech części:

1.     pojęcia użyte w Polityce oraz informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;

2.     szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

3.     informacje o plikach cookie i innych

Do każdej części i poszczególnych informacji dotrzesz klikając w odnośniki w przedstawionym spisie treści.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administrator

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest IRONSHELL S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Vivaldiego 1/13 (52-129 Wrocław). W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako Administrator lub My.

2.     Nasze dane rejestrowe i kontaktowe:

IRONSHELL S.C.

NIP 8992863144

REGON 383367057

ul. Vivaldiego 1 lok. 13
52-129 Wrocław

Tel: +48 739 000 345
E- mail: biuro@ironshell.pl

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

1.     Serwis – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://przetargi24.com.pl

2.     Polityka – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

3.     RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz       tutaj;

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

1.     Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2.     Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1.     Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

1.     masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

2.     możesz dokonywać ich sprostowania,

3.     możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

4.     masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.     Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §1 powyżej.

§ 5. Prawo sprzeciwu

1.     W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1.     na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

2.     na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2.     Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §1 powyżej.

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1.     Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §1 powyżej.     

2.     Polityka znajduje się na stronie       https://przetargi24.com.pl/privacy oraz w naszej siedzibie.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

§ 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.     W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2.     Twoje prawa opisaliśmy w § 4 i 5 powyżej.

3.     Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4.     Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1.     Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5.     Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.

6.     Komu przekażemy Twoje dane?

1.     Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

2.     Podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.

7.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

8.     Możesz być pewien, że Twoich danych osobowych nie przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§ 9. Rejestracja w formularzu zamówieniowym i realizacja zamówienia bez zakładania konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.     Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

1.     Zawarcia i wykonania umowy o założenie konta w Serwisie.

2.     Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o zawartą z Toba umowę.

3.     Marketingowym, jednak polegającym wyłącznie na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail skierowanych do naszych klientów.

Nie analizujemy tu żadnych dodatkowych informacji, np. jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej, itp. Nie profilujemy Cię, ani nie dopasowujemy żadnych treści do Twojej aktywności, w tym także nie umieszczamy aktywnych reklam w treściach w Serwisie.

 

2.     Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3.     Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możemy jednak założyć Ci konta w Serwisie, zawrzeć z Tobą umowy, a w efekcie nie możesz korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4.     Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1.     Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2.     Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres email, to podstawą prawną będzie także art. 10  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art.172       ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5.     Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie a ppkt 1.2) powyżej, prowadzenie z Tobą korespondencji, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), będziesz od nas otrzymywał wiadomości wybraną drogą komunikacji.

6.     Komu przekażemy Twoje dane?

1.     podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,

2.     podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisu,

3.     kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

7.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

1.     trwania umowy o założenie konta w Serwisie, a także umów zawartych za pośrednictwem owego konta (w tym umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług itd.) oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy owe umowy prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.     trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;

3.     trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;

4.     odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

o   jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

o   jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.     Możesz być pewien, że Twoich danych osobowych nie przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

W Serwisie nie korzystamy z plików cookies, co daje Ci pewność poszanowania Twojej prywatności, ochrony tożsamości i naszej przejrzystości postępowania, zgodnie z założeniami Serwisu.

 .