Uziemienie do masy

Uziemienie to wyjątkowa skuteczna forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje ostatnie przewód koncentrujący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą także w finale tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wykonywa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W budowie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pozwalają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na bliską konstrukcję daje się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku a jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być stworzone solidnie i robić wymagania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym przedmiotu podaje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być układane z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu kluczowa jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej także potrafią ulec uszkodzeniu.