Odpylanie i odpylacze wyklad

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) daje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla średnich oraz ogromnych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest polecane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są założone w okresie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co daje, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przesuwaniu się wentylatora po zakończeniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dumne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego pozycji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).