Ocena zagrozenia wybuchem ksiazka

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów przeznaczonych do czynności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie ale do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z obecnym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żeby mógł stanowić przydatny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W głównej grupie spotykają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które zużywa się w przyszłych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do lektury w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być doskonały, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo urządzenia w końcu zapewnienia współprac z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.