Kasa fiskalna a zwolnienie z vat

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w wszystkim sklepie lub supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie realizowana jest sprzedaż detaliczna. Ale z początku. Co to istnieje kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami piszącymi więc nic innego jak narzędzie elektroniczne, dzięki któremu potrafimy zarejestrować obrót i kwotę podatku handlowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, oraz informacje o zakupach rejestrowane są w zewnętrznej zabezpieczonej pamięci.

Aktualnie w Polsce kasy są urządzone w pamięć fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które oznaczone są unikalnym numerem, w której na wykonanie doby sprzedaży kierowane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do tego zaleca się łączna kwota podatku i cen brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze względu na konstrukcję kasy rejestrujące liczy się na naturalne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, które są używane w sumach dzielą się zarówno na dwa główne systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy oraz program aplikacyjny znajdują się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy towarów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od towarów oraz pomocy));- systemy bazujące na komputerze (w współczesnej kwocie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna posiada kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w niniejszej kasie produkowane są przy pomocy programu aplikacyjnego uruchomionego na komputerze, który także steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma